ScenKOLL24 – Sveriges största utbudsdag för scenkonst för turné

Region Uppsala och Riksteatern Uppsala län är två av parterna som stödjer och medarrangerar denna utbudsdag.

ScenKOLL är Sveriges största utbudsdag för scenkonst för turné. Under denna årliga utbudsdag möts över 350 arrangörer från tio regioner i Mellansverige och cirka 55 teatergrupper från hela landet. Syftet med dagen är att arrangörer och producenter ska mötas och få ta del av ett turnébart offentligt teater- och scenkonstutbud för vuxna och unga vuxna. 

Kontakta mig om du har frågor kring ScenKOLL24

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater