Shared reading – Läsa tillsammans

Den läsfrämjande metoden Shared reading – Läsa tillsammans är en gemensam läsning som görs i grupp.

En utbildad läsledare har förberett en text som delas ut när gruppen samlats. Läsledaren högläser texten, som kan vara en dikt eller en kortare novell, och sedan börjar samtalet. Svåra ord reds ut, och man närmar sig texten mer och mer. Ett gemensamt utforskande börjar, en stöttande och aktiv läsning där samtalet kretsar kring de tankar, associationer, reflektioner och känslor som texten väcker. Den som själv vill läsa högt får göra det. Shared Reading skapar möten mellan människor och litteratur. Alla kan delta oavsett läsvana och får genom denna metod chansen att möta litteratur rik på innehåll.

Kulturutveckling Region Uppsala har sedan 2017 jobbat med att etablera, främja och utveckla metoden Shared Reading, något vi gjort i samarbete med folkbibliotek, folkbildning, andra regioner i landet och forskare. Tillsammans med Region Stockholm och organisationen The Reader i Liverpool, England har vi åren 2017-2019 utbildat närmare 50 läsledare. De läsledare vi utbildat leder nu grupper på till exempel bibliotek, boenden, mottagningar, sjukhus, för patientföreningar och på mötesplatser. Vi arrangerar återkommande träffar för läsledare, för fortsatt utveckling, lärande och delande av kunskaper dem emellan.

Kontakt

Karin Ågren

Verksamhetsutvecklare bibliotek och litteratur

Hitta på sidan