Rekreationsbidrag

Funktionsrättsförbund och patientföreningar kan söka bidrag en gång per år för att ordna aktiviteter för personer med diagnoser. Även deras familjer kan delta i aktiviteterna. En aktivitet kan till exempel vara sommarläger, föräldraträffar eller träningsresor.

Vilka kan söka bidraget? 

För att vara kunna söka bidraget ska funktionsrättsförbundet och patientföreningen:  

  • Vara inriktad mot verksamhet för personer med diagnoser.  
  • Vara demokratiskt uppbyggd.
  • Bidra till en meningsfull fritid och social delaktighet. 
  • Vara verksam i Uppsala län. 
  • Arbeta aktivt för likabehandling och mot diskriminering. 

Medlemskap

För att personer med diagnoser och dess familjer ska kunna anmäla sig till och delta i aktiviteter som patientföreningarna ordnar, måste de vara medlemmar i föreningen. 

Som medlem räknas den som: 

  • är registrerad som medlem i patientföreningen senast 31 december året innan ansökan om rekreationsbidrag beviljas 
  • är boende i Uppsala län.  

Hur stort är bidraget?

Funktionsrättsförbund och patientföreningar som ansöker om bidrag och uppfyller kraven kan få upp till 8000 kronor per förbund eller förening.

Beslut och utbetalning 

Vi beslutar och beviljar bidrag om villkoren uppfylls och i mån av tillgång till pengar. Bidraget betalas ut när aktiviteten är genomförd.

Förbundet eller föreningen skickar fakturan till:

Region Uppsala
Nära vård och hälsa
Referensnummer PV6910603
FE470
Box 6363
751 35 Uppsala
GLN-kod 7332403000008

Ansökan

Skicka ansökan om rekreationsbidrag i god tid innan planerad aktivitet. Ansökan skickas in av till exempel ordförande, kassör eller revisor för funktionsrättsförbundet eller patientföreningen. 

Ansök om rekreationsbidrag.

Till ansökan (webropol)

Kontakt

Therese Hedstrand, administratör
FoUU-enheten, Nära vård och hälsa 
E-post: fouu.nvh@regionuppsala.se
Telefon: 018-617 60 29