Bidrag och stipendier

För att stödja kulturlivet i Uppsala län, ger Region Uppsala årligen bidrag till regionala kulturinstitutioner och andra organisationer som verkar inom kulturområdet i länet. Till det fria kulturlivet fördelar vi bland annat projektbidrag och stipendier.

Läs om Region Uppsalas bidrag och stipendier inom kultur på Samverkanswebben!

Bidrag och stipendier inom kultur