Ansök om Region Uppsalas kulturstipendier senast 1 oktober

Region Uppsalas kulturnämnd delar varje år ut ett antal kulturstipendier och ett större stipendium kallat konstnärligt utvecklingsstöd, för att uppmärksamma och stötta professionella kulturskapare inom olika konstområden i Uppsala län.

Stipendierna delas ut en gång per år, och nu börjar ansökningsperioden för 2021 års stipendier! Sista ansökningsdag är 1 oktober, och beslut om mottagare fattas vanligtvis i februari. Ett antal stipendier om 30 000-40 000 kr brukar delas ut, ett eller flera hedersstipendier om 10 000 kr, samt att en mottagare (enskilt eller i grupp) tilldelas det större stipendiet konstnärligt utvecklingsstöd som omfattar 100 000 kr per år i två år. Alla stipendier är skattefria.

Nytt för i år är att ansökan ska göras genom att registrera konto och skicka in ansökan via ett digitalt ansökningsverktyg. Läs mer om Region Uppsalas kulturstipendier och hur du gör för att ansöka på www.regionuppsala.se/kulturstipendier

Kontakt

Eva Olsson

Strateg