Uppstart projekt Växelspel med Suzanne Osten

Region Uppsala har fått stöd från Statens kulturråd för projektet Växelspel, ett 3-årigt utvecklingsprojekt. Syftet är att utifrån Stig Dagermans författarskap stärka litteraturens ställning genom att utforska metoder för samverkan för konstartsövergripande utveckling. Nu bjuder vi in till ett första möte och får besök av Suzanne Osten.

Uppstartsträff för projektet 16 februari

Välkommen till en uppstart av det nya 3-åriga projektet Växelspel. Projektet vill stärka litteraturen som konstform tillsammans med dramatik och scenkonst. Vi vill utforska nya samverkansformer konstartsövergripande initiativ och på olika sätt lyfta Stig Dagermans författarskap i vår tid.

Tid: Onsdag 16 februari 19.00-21.00

Plats: Uppsala Konsert- och Kongress

Begränsat antal platser, vi följer rekommendationer från myndigheter. Tillfället kan komma att bli digitalt om så krävs.

Program 

19.00 Välkommen
Annika Eklund, kulturdirektör Region Uppsala

Vad är Stig Dagermans anda?
Suzanne Osten och Bengt Söderhäll samtalar om Stig Dagermans författarskap, Stig Dagermanpriset och om konstnärliga uttrycksformer. Suzanne Osten fick Stig Dagermanpriset 2015.

19.45 Kaffe

20.15
Frågor och samtal
Om projektet Växelspel och mötesplatstanken i nytt residens

20.45 Avslutning
Annika Eklund, kulturdirektör Region Uppsala &
Jessica Lindegren, kulturchef Älvkarleby kommun avslutar

Under kvällen musikinslag med Bengt Söderhäll och Urban Forsgren.

Om projektet Växelspel

Växelspel är ett 3-årigt projekt med stöd från Kulturrådet. Projektägare är Region Uppsala, Kultur och bildning och Älvkarleby kommun är en medfinansierande samarbetspart. Det övergripande syftet med Växelspel är att förnya samverkansformer mellan region, kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhället i Uppsala län. Olika aktörer kommer att kunna bidra genom en växelverkan utifrån egna drivkrafter och möjligheter.

Projektet vill särskilt:

  • stimulera den konstnärliga utvecklingen i länet,
  • stödja litteraturen som konstform tillsammans med dramatik och scenkonst,
  • skapa intresse för litteratur och kultur hos unga med utgångspunkt i Dagermans författarskap.

Med inspiration från Dagermans verk vill projektet vårda minnet av ett betydande författarskap, inspirera nya generationer till läsning, eget skapande och skapa residens för konstnärlig utveckling. Regionen vill även testa växelspelet mellan viktiga aktörer i länet. Projektägare är Region Uppsala, Kultur och bildning och Älvkarleby kommun är en medfinansierande samarbetspart. 

Uppstartsmöte Mötesplats Växelspel 16 februari

Anmäl dig här!

Kontakt

Sofia Söderberg

Verksamhetsutvecklare litteratur