Satsningen på författare fortsätter

Region Uppsala fortsätter sin satsning på författare i Uppsala län. En av insatserna för kulturskapare inom litteraturens område är mentorskapsprogrammet för författare, där författare möts i ett ömsesidigt lärande.

mentorer-adepter-ht-2020.jpg

Hösten 2020 har två par författare matchats ihop:

Marta Ronne är mentor för Helena Wallberg.
Henry Bowers är mentor för Issa Hashem.

–  Något vi märkt är att det småskaliga formatet gör att det är hållbart och flexibelt även i coronatider – författarna har trots allt kunnat fortsätta att mötas fysiskt och/eller digitalt. Något som också kommit fram är att författarna uppskattar mötet med en professionell främling, alltså någon som inte är en vän eller släkting som man behöver stå i någon sorts skuld till, utan någon man kan resonera med om hur man ska tänka eller hur man bäst löser ett litterärt problem. De når längre tillsammans i utvecklingen på det här sättet, säger Stefan Eurenius, bibliotekskonsulent vid Kulturutveckling, Region Uppsala.

Mentorskapsprogrammet för författare startade 2017 och mentorer och adepter söks främst via Uppsala Författarsällskap, Författarförbundet, Litteraturcentrum i Uppsala stad och län och författarskolan på Biskops Arnö.

Ansökan till mentorskapsprogrammet våren 2021 är öppen redan nu, för både mentorer och adepter.

Läs mer om mentorskapsprogrammet på www.regionuppsala.se/mentorskapsprogram-forfattare

Foton: Privata foton, förutom på Henry Bowers där Torkel Engström är fotograf.

Kontakt

Stefan Eurenius

Bibliotekskonsulent