Kom och gör praktik hos oss

Pluggar du till tandsköterska eller tandhygienist? Vi tar emot praktikanter. Du är även välkommen studiebesök och auskultation för att se hur det är att arbeta hos oss.

Unga tandläkare.

För dig som studerar till tandsköterska 

Under utbildningen till tandsköterska ska du genomföra tre praktikperioder med så kallad LIA (Lärande i arbete). Under LIA-perioden befinner du dig ute på en tandvårdsklinik för att träna dina kunskaper i praktiken.  

Folktandvården i Uppsala län har ett avtal med Folkuniversitetet i Uppsala, vilket innebär att vi främst bereder platser för studenter från deras tandsköterskeutbildning. I mån av plats kan vi även erbjuda praktik för andra lärosäten.

Är du intresserad av LIA hos oss? Välkommen att mejla hr-avdelningen.

För dig som studerar till tandhygienist 

I utbildningen till tandhygienist ingår så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under din VFU får du praktiskt använda dina kunskaper inom yrket tandhygienist och prova på framtida arbetsuppgifter inom olika områden.  

På Folktandvården i Uppsala län har vi kompetenta och erfarna handledare.

Är du intresserad av att genomföra din VFU på en av våra tandvårdkliniker? Välkommen att mejla hr-avdelningen. 

Studiebesök och auskultation

Är du nyfiken på hur det är att arbeta hos oss? Är du intresserad av att ta del av vår verksamhet på Folktandvården i Uppsala län? Du är välkommen att kontakta oss för studiebesök eller att auskultera.

Är du intresserad av en särskild klinik, ta kontakt med klinikens ledning. 

För dig med utländsk utbildning

Läs mer om vägen in i svensk tandvård