Praktik för dig med utländsk utbildning

Skaffa dig praktisk erfarenhet hos oss! Kontakta vår HR-avdelning via e-post om du är intresserad av praktisk tjänstgöring eller provtjänstgöring. Vi ser fram emot att i mån av plats välkomna dig och skapa möjligheter tillsammans.

Tandläkare.

Get your practical experience with us! Contact our HR department by e-mail if you are interested in doing an induction period. We look forward to welcoming you subject to availability so we can create opportunities together.

Är du utbildad inom tandvård i ett annat land än Sverige, inom eller utanför EU?  Vi kan erbjuda olika former av praktik på vägen till svensk legitimation för dig med utländsk examen.  Vi erbjuder språkpraktik, praktik inför kunskapsprov och praktisk tjänstgöring.  

Vägen till svensk legitimation

Information om hur vägen till svensk legitimation ser ut finns på Socialstyrelsens webbplats (socialstyrelsen.se).

Språkpraktik/Site practice

Språkpraktik erbjuds tandhygienister och tandläkare med utbildning utanför Sverige.

Praktiken är till för dig som fått godkänd ansökan om svensk legitimation till Socialstyrelsen och som vill stärka dina kunskaper i det svenska språket, bekanta dig med svensk tandvård och vardagen på våra kliniker.

Praktiken pågår i tre månader och du är hos oss cirka 16 timmar per vecka. Praktiken går att kombinera med studier och annat arbete.

Ingen ersättning utgår från Folktandvården för praktiken. Intresseanmälan görs löpande och vi tar emot dig efter möjlighet. Du kan bli placerad på en klinik i hela Uppsala län.

Praktik inför kunskapsprov/Site practise prior to proficiency test

Praktik inför kunskapsprov erbjuds tandhygienister och tandläkare som klarat Socialstyrelsens krav på svenska.

Praktiken planeras tillsammans med dig och kan till exempel bestå av auskultation och studiebesök. Vi har inte möjlighet att erbjuda material för praktiska övningar utan praktiken fokuserar på förberedelse inför det teoretiska kunskapsprovet.

Praktiken pågår i tre månader och du är hos oss cirka 16 timmar per vecka. Praktiken går att kombinera med studier och annat arbete.

Ingen ersättning utgår från Folktandvården för praktiken. Intresseanmälan görs löpande och vi tar emot dig efter möjlighet. Du kan bli placerad på en klinik i hela Uppsala län.  

Tandläkarnas kunskapsplattform (TAK)

Webbutbildningen är framtagen i samarbete mellan Tandläkarförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner.

Utbildningen ska underlätta för dig som är tandläkare med utländsk tandläkarutbildning.

Här finns material och tester som har till syfte att förbereda dig inför kunskapsprov och arbete inom svensk tandvård.  

Besök webbplatsen för tandläkarnas kunskapsplattform. 

Introduktion till svensk hälso- och sjukvård för personal med utländsk examen

Webbutbildningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner. Utbildningen innehåller en grundläggande orientering om den svenska hälso- och sjukvården och är utvecklad för att underlätta för personer med utbildning från länder utanför EU/EES i processen mot en svensk legitimation. 

Besök lärplattformen på Karolinska institutets webbplats.

Praktisk tjänstgöring eller provtjänstgöring / Clinical training after you passed your proficiency test

Praktisk tjänstgöring erbjuds tandhygienister eller tandläkare med utbildning utanför EU/EES och som klarat kunskapsprovet på vägen till svensk legitimation. Vid ansökan ska du som söker kunna visa ett beslut från Socialstyrelsen att du ska göra praktisk tjänstgöring eller provtjänstgöring. Praktiken är på heltid och pågår under period beslutad av Socialstyrelsen.  Det utgår lön från Folktandvården för praktiken.

Kontakt

Har du frågor?

Kontakta HR-avdelningen via e-post