Munhälsobedömning

Bor du på äldreboende eller kvar hemma och har ett tillräckligt stort behov av vård och omsorg har du rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning en gång per år.

Folktandvården har det politiska uppdraget att utföra munhälsobedömningar i hela länet. Beställning görs vanligtvis av personalen på boendet eller i hemtjänsten. För att få ta del av tjänsten, krävs ett intyg som visar att du är berättigad till den. Prata med personalen på boendet, i hemtjänsten eller med din biståndshandläggare för mer information.

Tackar du ja till munhälsobedömningen får du besök av en tandhygienist som undersöker din mun. Om något behöver åtgärdas hjälper vi dig på närmaste Folktandvårdsklinik, eller där du bor.  Vid munhälsobedömning är det viktigt att den personal eller de anhöriga som hjälper dig med den dagliga munvården är med för att få information och instruktion.

Så här går bedömningen till

  • Undersökning av munnen med munspegel och lampa.
  • Muntlig och skriftlig rådgivning och information.
  • Instruktion om hur du lättast håller munnen ren och tänderna friska.
  • Information om var och hur du kan få tandvård till samma pris som sjukvård, så kallad nödvändig tandvård.