Hurra för Fluortanten

Folktandvårdens fluortanter har bytt ut brickan med fluorskölj och arbetar idag med basprofylax och kariesprevention. De besöker skolor och pratar med barn och unga om goda vanor för att undvika karies och förbättra tandhälsan i Uppsala län.

Folktandvårdens fluortant gjorde entré i skolorna för första gången på 1960-talet med anledning av den dåliga tandhälsan hos skolbarn på den tiden. Obligatorisk fluorsköljning infördes på skoltid. Eleverna fick skölja med 0,2 procentig natriumfluoridlösning varje eller varannan vecka. Folktandvårdens uppdrag med fluortanten i skolorna lyckades och tandhälsan förbättrades. Därför upphörde all fluorsköljning på skolorna i början på 1990-talet.

Vad gör fluortanten idag?

Fluortanten fick ett ändrat uppdrag med besöker fortfarande skolorna. Idag jobbar de med munhälsolektioner (även kallad basprofylax). Det vill säga lektioner i låg-, mellan- och högstadiet med förebyggande information om goda vanor för att förbättra tandhälsan i Uppsala län.

Och Uppsala ligger fortsatt i toppen av de län som har bäst tandhälsa. Det är tack vare långsiktigt och förebyggande arbete. 


Fluortantens budskap

Budskapet är smart och enkelt. Gör så här för en för en frisk mun längre:

  • Borsta dina tänder noga med fluoridtandkräm  – i 2 minuter  –  morgon och kväll. En vuxen bör hjälpa barn upp till 10-12 år att borsta tänderna.
  • Låt tänderna vila mellan dina måltider  – i 2 timmar. Undvik att småäta så får saliven tid på sig att hjälpa till att neutralisera munnen från syrorna som bildas efter intag av dryck och mat.
  • Drick vatten när du är törstig. Använda sugrör till syrliga, sura och söta drycker.
  • Borsta nya tänder extra noga, särskilt barns kindtänder.
  • Ät sötsaker helst bara en gång i veckan. Är gärna allt på en gång för att minimera påverkan i munnen.


Fluortantens dag

Den 1 september varje år firas Fluortantens dag. Dagen instiftades för att uppmärksamma de viktiga insatser som Folktandvårdens fluortanter gjorde och ännu gör för tandhälsa i Sverige.

Vad gör fluortanterna i Uppsala län?

Välkommen att läsa mer om hur Folktandvården utför sitt uppdrag för att nå mer än 95% av länets alla skolbarn. Tandvård för barn och unga har fokus på förebyggande tandvård och information om goda vanor.