Förmåner

Vi vill skapa förutsättningar för att du ska ha det bra. Så att du kan känna dig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Med ett av Sveriges bästa kollektivavtal får du förmåner som gör att du kan känna dig tryggare ekonomiskt genom hela livet.

Vi ger dig extra på kontot när du blir förälder

När du får barn finns det viktigare saker att tänka på än ekonomi. Under din föräldraledighet kan du få 10 procent tillägg av din grundlön under 180 dagar fram till att barnet är 24 månader. Där det blir skillnad i ersättning på grund av Försäkringskassans ersättningstak täcker vi upp så att det inte blir så stor skillnad mellan vad du får när du är  föräldraledig och när du jobbar. Vi gör också avsättningar till din tjänstepension under hela din föräldraledighet om du är ledig med stöd av föräldraledighetslagen.

Läs mer om vilka förmåner du har vid föräldraledighet.

Vi ger dig extra på kontot om du blir sjuk

Om du blir sjuk när du jobbar hos oss så är det viktigaste att du blir frisk. Vi tror att du tillfrisknar snabbare om du kan oroa dig mindre för pengar. Förutom sjukpenningen från Försäkringskassan kan du få sjuklön, vilket motsvarar 10 procent av ordinarie grundlön sjukdag 15-90. Där det ändå blir en skillnad i ersättning på grund av Försäkringskassans ersättningstak täcker vi upp så att det inte blir så stor skillnad mellan vad du får när du är sjukskriven och när du jobbar. 

Friskvård

Friskvårdsbidraget för 2024 är 3000 kronor. Alla medarbetare inom Region Uppsala har tillgång till Friskhusets gym, gruppträning, fysioterapi, ergonomi, personlig träning, föreläsningar, massage och förflyttningsutbildning. I Enköping finns Hälsolyftet. Du får även rabatt på vissa anläggningar.

Läs mer om friskvård för dig som anställd.

Vi hjälper dig om du blir skadad

Även om vi gör vårt bästa för att skapa säkra arbetsmiljöer och fastän du är försiktig, så kan det hända en olycka. Om du skulle skada dig så att du inte kan arbeta på ett tag, så vill vi självklart hjälpa till med det ekonomiska. Du är försäkrad hos AFA försäkring både under arbetstid och på väg till eller från jobbet.

Vi ger extra till din tjänstepension

Med vårt kollektivavtal får du ett bra tillskott när du går från arbetsliv till pensionärsliv. Åtminstone vill vi förbättra utsikterna för dig att ha samma möjligheter när du är pensionerad som när du jobbar. Avsättning till tjänstepension gäller även om du är föräldraledig enligt lagen om föräldraledighet, är sjukskriven eller har en godkänd arbetsskada. 

Ersättning vid dödsfall

Om du dör kan dina efterlevande få ersättning i form av familje- och efterlevnadsskydd, tjänstegrupplivförsäkring och återbetalningsskydd från din ålderspension, om du valt det. 

Extra semesterdagar till dig över 40 år

Alla som fyller 40 år får njuta av sex extra semesterdagar. Och du som fyllt 50 får totalt sju dagar extra.

Personalbostäder

Du som börjar jobba hos oss och kommer från annan ort eller land har möjlighet att ansöka om personalbostad. Lägenheterna är omöblerade.

Kultur som förmån

Du har möjlighet att utnyttja de förmåner och rabatter som arbetsgivaren kan erbjuda, som konstföreningar och regionkören Uppsala.

Löneväxling

Löneväxling innebär att du kommer överens med din arbetsgivare om att sätta av en viss del av din lön till något annat. Det kan till exempel vara periodbiljett på UL till förmånligt pris som kan användas på bussar och tåg. Du kan också omvandla en del av din bruttolön till pension och du har möjlighet att ha en personbil eller cykel via bruttolöneavdrag.

Förmåner på arbetstid

Du har möjlighet att göra vissa privata besök och ärenden på arbetstid. Det gäller till exempel om du är blodgivare, ett akut besök hos läkare eller tandläkare eller om du ska på nära anhörigs begravning.

Skobidrag

Ett skobidrag på 400 kronor per år får du som berörs av hygienregler i ditt arbete. Du får möjlighet att själv välja och köpa skor enligt de krav och regler som gäller i verksamheten. 

Delta i Blodomloppet

Alla medarbetare har möjlighet att delta kostnadsfritt i Blodomloppet.  Att delta i Blodomloppet tillsammans med arbetskamrater är en aktivitet som stärker gemenskapen i arbetsgruppen.

Vaccination mot säsongsinfluensa

Alla medarbetare erbjuds gratis vaccinering mot säsongsinfluensa med start november/december 2024, förutsatt att det finns vaccin kvar när prioriterade grupper har fått möjlighet att vaccinera sig. 

Kontakt

HR kompetens och ledarskap

Storgatan 27, 75331 Uppsala