Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

E-böcker

På biblioteket finns e-böcker från olika förlag och leverantörer. Vissa är fritt tillgängliga och andra är inköpta av Region Uppsala. Dessa kräver organisationsinlogg.

Det finns många som har åsikter om e-böcker. Men även om vissa föredrar pappersböcker så är det mycket praktiskt med e-böcker ibland. De är aldrig utlånade, de kan uppdateras och många av dem har praktiska sökfunktioner. 

E-böcker

Kontakt

Marina Seinert Ricciuti

Bibliotekarie

Josefine Fritsch

Tjänstledig Bibliotekarie

Hitta på sidan