E-resurser

Region Uppsala prenumererar på ett flertal databaser och tidskrifter inom medicin.

Genom bibliotekskonsortiet Eira (Inera) möjliggörs ett stort och varierat utbud, med ett baspaket som är gemensamt för alla regioner i landet. Dessa resurser behöver man vara anställd för att ha tillgång till hemifrån. Logga in med ditt organisationsinlogg. Övriga är välkomna till biblioteket eller att skicka in en beställning via artikelformuläret. 

Gränserna mellan elektroniska resurser är ofta flytande. Här har vi valt att dela upp dem efter deras huvudsakliga innehåll. 

Kontakt

Marina Seinert Ricciuti

Bibliotekarie

Olivia Lind

Bibliotekarie