Vetenskapliga artiklar

Det finns många skäl till att läsa vetenskapliga artiklar. Fördjupning, att hålla sig ajour med nya rön, studier och forskning är några anledningar till att dyka ner i spännande artiklar.

I databaserna nedan kan du söka artiklar. Väl databas utifrån det område du är intresserad av. Vissa av dem kräver att du är anställd i regionen och har en organisationsinloggning.

Kontakt

Marina Seinert Ricciuti

Bibliotekarie

Josefine Fritsch

Bibliotekarie