Vetenskapliga artiklar

Det finns många skäl till att läsa vetenskapliga artiklar. Att fördjupa sin kunskap och att hålla sig a jour med nya rön. Det kan också krävas vid studier och forskning.

I databaserna nedan kan du söka artiklar. Väl databas utifrån det område du är intresserad av. Vissa av dem kräver att du är anställd i regionen och har en organisationsinloggning.

Kontakt

Marina Seinert Ricciuti

Bibliotekarie

Olivia Lind

Bibliotekarie