Noomaraton

Noomaraton är en filmtävling på tid som genomförs i flera län samtidigt första helgen i september varje år. Alla är välkomna att delta - gammal som ung, amatör som proffs.

Om Noomaraton - filmtävlingen på tid

Start

Lördagen den 5 september klockan 9.
Kulturutveckling skickar ett start-sms med de hemliga förutsättningarna till varje lag. Förutsättningarna presenteras även samtidigt på Noomaratons webbsida.

Målgång och inlämning av tävlingsbidrag

Målgången sker på söndagsmorgonen den 6 september klockan 9.
Ladda upp filmen i så hög kvalitet som möjligt på YouTube eller Vimeo och e-posta oss länken. Ange lag- och filmtitel i mejlet och skicka till Anna Hazard (anna.hazard@regionuppsala.se) på Kulturutveckling senast klockan 9. 

Tävlingsregler

  • Deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en max fem minuter lång film utifrån givna förutsättningar (tre platser, tre föremål, ett tema) som offentliggörs vid starten. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.

  • Ett filmlag består av en till fyra personer. Varje lag får ta hjälp av skådespelare och statister men filmning och allt som hör till filmarbetet görs av medlemmarna i laget.

  • Filmen får skapas med valfri teknik och all genrer är välkomna (spelfilm, animation, dokumentär). Redigering får användas.

  • Om musik används i filmen ska den vara egenkomponerad eller clearad, det vill säga filmlaget måste ha införskaffat rättigheter av upphovsmakaren för att använda musiken i filmen. Fri katalogmusik (exempelvis från iMovies ljudarkiv) kan också användas. Även bildmaterial ska vara egenskapat, clearat eller komma från fritt arkiv.

  • Senast klockan 9 söndagmorgon, 24 timmar efter startskottet, ska den färdiga filmen vara inlämnad till tävlingsledningen i den region där filmlaget tävlar.

  • Färdig film får vara max fem minuter.

  • Av de filmer som klarar sig i mål, koras av en  jury, två regionala vinnare som får tävla vidare i riksfinalen. Vid riksfinalen utser riksjuryn en nationell vinnarfilm som vinner 10.000 kr!

Juryns bedömningskriterier

En NOOMARATON-jury bedömer tävlande filmer utifrån följande kriterier:

  • Berättelsens förmåga att gripa sin publik.

  • Hur väl filmen speglar förutsättningarna.

  • Filmiskt hantverk.

Teknisk kvalitet ska inte i någon högre grad styra. Att förutsättningarna (tema, platser och föremål) fyller en funktion för handlingen och visualiseras är centralt vid juryns bedömning.

Kontakt

Anna Hazard

Mediepedagog