Handlingar och beslut

En handling eller beslut kan vara mer än en skrift eller bild. Även om det är oftast texter och protokoll man tänker på. Det kan vara till exempel en ljudinspelning eller en filmupptagning - alltså ett föremål som innehåller information av något slag.

Anslagstavlan

Se aktuella anslag, kungörelser och politiska protokoll.
En checklista.

Arkivkatalogen

Beställ historiska handlingar om till exempel barnhemsplacering, journaler, personalakter eller betyg.

Vill du begära ut aktuella handlingar och beslut? Skicka ett mejl till Nämndkansliet och berätta vilken typ av handling du är intresserad av.

Mejla oss

Diariet

Följ handläggningen av ärenden och ta del av Region Uppsalas arbete.
DOmarklubba för föreskrifter.

Författningssamling

Se styrdokument och föreskrifter som påverkar de verksamheter som bedrivs inom vår verksamhet.