Handlingar och beslut

En handling eller beslut kan vara mer än en skrift eller bild. Även om det är oftast texter och protokoll man tänker på. Det kan vara till exempel en ljudinspelning eller en filmupptagning - alltså ett föremål som innehåller information av något slag.

Utskrivet dokument.

Diariet

Följ handläggningen av ärenden och ta del av Region Uppsalas arbete.
Papper upphängda på anslagstavla.

Anslagstavlan

Se aktuella anslag, kungörelser och politiska protokoll.

Via OpenGov får du tillgång till Region Uppsalas handlingar till styrelser och nämnder

OpenGov 360
Nyhetsbrev via e-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Uppsnabbat

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev kan du enkelt hänga med i den politiska debatten inom Region Uppsala.
Förvaringslåda för dokument.

Arkivkatalogen

Beställ historiska handlingar om till exempel barnhemsplacering, journaler, personalakter eller betyg.
Domarklubba för föreskrifter.

Styrande dokument och författningssamling

Se styrdokument och föreskrifter som påverkar de verksamheter som bedrivs inom vår verksamhet.

Du som är förtroendevald eller samverkar med oss kan besöka en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben

Kontakt

Vill du begära ut aktuella handlingar och beslut? Skicka ett mejl till Nämndkansliet och berätta vilken typ av handling du är intresserad av.

E-post: begaran.handling@regionuppsala.se

Hitta på sidan