Handlingar och beslut

En handling eller beslut kan vara mer än en skrift eller bild. Även om det är oftast texter och protokoll man tänker på. Det kan vara till exempel en ljudinspelning eller en filmupptagning - alltså ett föremål som innehåller information av något slag.

Papper upphängda på anslagstavla.

Anslagstavlan

Se aktuella anslag, kungörelser och politiska protokoll.
Förvaringslåda för dokument.

Arkivkatalogen

Beställ historiska handlingar om till exempel barnhemsplacering, journaler, personalakter eller betyg.

Du hittar handlingar och protokoll i vårt digitala dokumenthanteringssystem.

OpenGov 360
Utskrivet dokument.

Diariet

Följ handläggningen av ärenden och ta del av Region Uppsalas arbete.
Domarklubba för föreskrifter.

Styrande dokument och författningssamling

Se styrdokument och föreskrifter som påverkar de verksamheter som bedrivs inom vår verksamhet.

Du som är förtroendevald eller samverkar med oss kan besöka en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben

Kontakt

Vill du begära ut aktuella handlingar och beslut? Skicka ett mejl till Nämndkansliet och berätta vilken typ av handling du är intresserad av.

E-post: begaran.handling@regionuppsala.se

Hitta på sidan