Sammanträdesprotokoll från Patientnämndens arbetsutskott 2023-11-27

Politiskt organ
Patientnämnden
Datum för sammanträde
2023-11-27
Datum då anslaget sätts upp
2023-12-05
Datum då anslaget tas ned
2023-12-27
Paragrafer
15-17

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.