Sammanträdesprotokoll från patientnämndens sammanträde 2023-10-03

Politiskt organ
Patientnämnden
Datum för sammanträde
2023-10-03
Datum då anslaget sätts upp
2023-10-12
Datum då anslaget tas ned
2023-11-04
Paragrafer
40-51
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.