Kallelse till regionfullmäktiges sammanträde 2024-04-24

Politiskt organ
Regionfullmäktige
Datum och tid för sammanträde
2024-04-24 09:00
Plats för sammanträde
Uppsala slott, Rikssalen, entré D, Uppsala
Dokument