Kallelse till regionfullmäktiges sammanträde 2024-06-18

Politiskt organ
Regionfullmäktige
Datum och tid för sammanträde
2024-06-18 09:00
Plats för sammanträde
Uppsala slott, Rikssalen, entré D, Uppsala
Dokument