Sammanträdesprotokoll från regionfullmäktige 2024-02-14

Politiskt organ
Regionfullmäktige
Datum för sammanträde
2024-02-14
Datum då anslaget sätts upp
2024-02-21
Datum då anslaget tas ned
2024-03-14
Paragrafer
1-21
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.