Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsens sammanträde 2023-11-28

Politiskt organ
Regionstyrelsen
Datum för sammanträde
2023-11-28
Datum då anslaget sätts upp
2023-12-05
Datum då anslaget tas ned
2023-12-28
Paragrafer
184-197
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.