Sammanträdesprotokoll från sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2024-06-11

Datum för sammanträde
2024-06-11
Datum då anslaget sätts upp
2024-06-13
Datum då anslaget tas ned
2024-07-05
Paragrafer
35-40

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.