Sammanträdesprotokoll från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2024-03-25

Datum för sammanträde
2024-03-25
Datum då anslaget sätts upp
2024-03-27
Datum då anslaget tas ned
2024-04-18
Paragrafer
13-29
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.