Sammanträdesprotokoll från vårdstyrelsen 2023-09-28

Politiskt organ
Vårdstyrelsen
Datum för sammanträde
2023-09-28
Datum då anslaget sätts upp
2023-10-03
Datum då anslaget tas ned
2023-10-25
Paragrafer
93-105
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.