Arkivkatalog

Från regionarkivets arkivkatalog kan du beställa historiska handlingar som inte längre används i det dagliga arbetet. Vi har handlingar från 1860-talet och framåt; såsom årsberättelser, statistik och ritningar. Handlingarna är registrerade under vårt gamla namn - Landstinget i Uppsala län.