Uppsnabbat

Region Uppsala informerar kortfattat om politiskt fattade beslut genom nyhetsbrevet Uppsnabbat. Det skickas ut med e-post direkt efter avslutat sammanträde i respektive nämnd.

Följande delar av förtroendemannaorganisationen bevakas: regionfullmäktige, regionstyrelsen, sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen, fastighets- och servicenämnden, samt trafik och samhällsutvecklingsnämnden.

Kontakt

Jessica Elgenstierna

Presschef

Hitta på sidan