Nya öppettider för jourmottagningar i Tierp och Östhammar föreslås

2017-03-09 Pressmeddelande

Region Uppsalas jourmottagningar i Tierp och Östhammar kan få minskade öppettider. Det är en del av ett förslag till omstruktureringar i Primärvården som kommer att läggas fram vid nästa sammanträde i vårdstyrelsen.


– Primärvårdens uppföljning visar att jourmottagningarna i Tierp och Östhammar har få besök under sena kvällar och nätter. Det kan röra sig om så få som någon enstaka patient. I de flesta fall har patienten haft lättare besvär och hade kunnat vänta till nästa dag. I det fåtal fall där akutvård behövs har man hänvisat hänvisat vidare till specialistvård, exempelvis på Akademiska sjukhuset. Mot den bakgrunden är det inte försvarbart att fortsätta som tidigare, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

– Vi har brist på specialister i allmänmedicin, och de läkare vi har måste användas på bästa möjliga sätt. Genom att stänga mottagningarna under natten kan vi få fler läkare som arbetar dagtid och det kan bidra till att stärka Primärvården i Norduppland, säger Malena Ranch.

Förslaget som vårdstyrelsen ska ta ställning till innebär att:

  • Öppettiderna på jourmottagningarna i Tierp och Östhammar blir samma tider som vid jourmottagningen i Enköping: vardagar 17-21 samt helger 9-18.
  • All kontakt med jourmottagningarna går via 1177 Vårdguiden, som slussar vidare de patienter som bedöms ha akuta vårdbehov.

Förändringarna innebär att kostnaderna för jourmottagningarna minskar med uppskattningsvis 20 – 25 miljoner kronor per år.

– Pengarna kommer att användas till att stärka primärvården. Vi vill inte spara in på primärvården, men vi vill att resurserna används på ett klokare sätt, säger Malena Ranch.

Två andra ändringar i Primärvårdens struktur föreslås. Distriktssköterskemottagningen i Morgongåva förs över till Heby vårdcentral. Vårdcentralsfilialen i Rasbo upphör och patienterna hänvisas till Gränbystadens vårdcentral.

– Dessa förändringar är i praktiken redan genomförda, som en följd av långvariga vakanser. Vi vill vara tydliga med vilken vård som ges var och därför vill vi nu ta ett formellt beslut om detta, säger Malena Ranch.

I ärendet finns också förslag om flera åtgärder för att förbättra lokalsituationen inom Primärvården:

  • Arbetet med att uppföra nya vårdcentraler i Almunge och Östervåla ska slutföras.
  • Region Uppsala ska inleda ett arbete för att ta fram nya vårdcentralslokaler, där Knivsta, Tierp och Alunda pekas ut som prioriterade orter.

– Vi har nyligen gjort en översyn av Primärvårdens lokaler och sett att det finns stora behov av underhåll. Vissa lokaler behöver ersättas helt och hållet för att förbättra arbetsmiljö, tillgänglighet och effektivitet. Det här är ett första steg, säger Malena Ranch.

Förändringarna i Tierp och Östhammar föreslås gälla från den 1 september 2017. Förändringen i Morgongåva föreslås ske från sommaren 2017 och förändringen gällande Rasbo vårdcentral föreslås gälla från hösten 2017.

 Vårdstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 30 mars.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Dokument