Rapporter om fasaden på nya vårdbyggnaden ingång 100 nu klara

2018-04-09 Pressmeddelande

Enligt en rapport från Skanska ska risken för mikrobiell tillväxt vara liten, vad gäller fasaden på den nya vårdbyggnaden ingång 100 vid Akademiska sjukhuset. Tillväxt ska enligt Skanska endast förekomma under det första året, och inte påverka inomhusmiljön. Region Uppsala har tagit del av Skanskas rapport, och kommer nu att kräva en fortsatt extra noggrann kontroll av bland annat inomhusmiljön för att säkerställa att ingen problematik finns.

Det var i november 2017 som Region Uppsala nåddes av beskedet att företaget Skanska använt ett annat isoleringsmaterial än det överenskomna i samband med bygget av den nya vårdbyggnaden ingång 100 vid Akademiska sjukhuset. Materialet hade dessutom utsatts för väder och vind under byggperioden. Region Uppsala begärde därför en redovisning från Skanska.

Region Uppsala har därtill låtit ett fristående företag, specialister på fukt, genomföra provtagning av fasaden vid ingång 100. Den mikrobiella analysen av provsvaren påvisar förhöjda värden i 7 av 8 provpunkter – i ett av proverna ”kraftigt förhöjda”. Då skadorna är placerade på utsidan av den motgjutna betongyttervägen gör företaget bedömningen att ”risken för mikrobiell påverkan på inomhusmiljön (är) låg”. De poängterar dock att ”slutgiltig bedömning kräver att en lufttäthetsmätning med tillhörande luftläckagesökning utförs”.

Enligt Skanska är fenolskum (som har använts) och PIR (som var avtalat) jämförbara isolermaterial som används i liknande konstruktioner. Fenolskumsprodukten Kooltherm anses vara prestandamässigt likvärdig eller bättre. Enligt Skanska tål isoleringsskivan därtill att utsättas för väder och vind under den period som är aktuell vid ingång 100 utan att de tekniska egenskaperna försämras. Skanska lämnar 5 års garanti på arbete och material i enlighet med kontraktet. Under garantitiden kommer Skanska att mäta fukthalten i isoleringsmaterialet för att verifiera de teoretiska beräkningarna i sin utredning.

Slutsatsen i Skanskas rapport är att väggen bedöms uppfylla kraven på fuktsäkerhet och värmeisolerande förmåga, samt att risken för mikrobiell tillväxt bedöms vara liten och att den endast kan förekomma under första året. Därefter torkar det ut, därtill påverkar fukten aldrig inomhusmiljön.

Skanska är ansvarig för fortlöpande kontroller, och Region Uppsala avser att se till att dessa också sker så att det som utlovas i rapporten är med verkligheten överensstämmande. Kontrollerna gäller såväl fukthalten i isoleringsmaterialet, som lufttäthetsmätning så att inomhusmiljön aldrig berörs av det som finns mellan husets väggar.

- Skanskas slutsats är att risken för mikrobiell påverkan på inomhusmiljön är låg. Det mesta tyder, enligt Skanska, på att den påverkan som påvisats är ett övergående fenomen på utsidan av husets isolering. Region Uppsala kommer dock kräva att Skanska följer upp detta, i enlighet med vad den oberoende fuktexperten säger, kommenterar Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör för Fastighet och service på Region Uppsala.

För mer information:

Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör Region Uppsala: 018 – 617 66 00

Kent Strömberg, projektchef: 076 – 125 72 60

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Dokument