​Fler patienter begär ersättning för vårdskador

2018-02-21 Pressmeddelande

Allt fler patienter begär ersättning för vårdskador. Det visar en ny rapport från landstingens och regionernas gemensamma försäkringsbolag Löf. Under 2017 gjordes 742 skadeanmälningar som handlade om Region Uppsala, en ökning med 87 fall jämfört med föregående år.

– Region Uppsala har ett ambitiöst patientsäkerhetsarbete och vi försöker hela tiden att förebygga att vårdskador uppstår. Målet är att det inte ska uppstå några skador till följd av vården, säger Inge Bruce, chefsläkare vid Regionkontoret inom Region Uppsala.

Även på nationell nivå ökar anmälningarna till patientförsäkringen. Enligt Löf beror ökningen till stor del på att antalet vårdkontakter har ökat, dels på grund av befolkningsökningen, dels på grund av en allt högre levnadsålder. Det faktum att behandlingar och operationer blir mer komplexa anses också kunna bidra. En annan orsak som lyfts fram är att landstingen och regionerna arbetar mer aktivt med att informera patienterna om försäkringen jämfört med tidigare.

– På så sätt är det en positiv utveckling, att fler patienter vet om att patientförsäkringen finns, och anmäler när det blivit fel. Det är bara om vi vet om felen som begås som sjukvården kan lära av sina misstag och se till att inte fler behöver drabbas av samma sak, säger Inge Bruce.

Läs mer:
2017 års anmälningsstatistik från Löf

Kontaktperson:
Inge Bruce, chefsläkare, Regionkontoret, Region Uppsala, tel 070-611 06 58

 

 

Fakta om patientförsäkringen

Patientförsäkringen gäller patienter som vårdas av landstingen och regionerna eller av vårdgivare med så kallat landstingsavtal. Genom patientförsäkringen kan patienterna få ersättning om de skadas i vården.

Enligt patientskadelagen lämnas ersättning om skadan hade kunnat undvikas vid vård och behandling av en erfaren specialist. Man kan inte få ersättning enbart för att behandlingen inte leder till önskat resultat.

Skador inom ortopedi, tandvård, primärvård och kirurgi är de som anmäls mest. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Under 2017 betalades totalt 618 miljoner kronor ut i ersättningar till patienter och efterlevande i hela landet. I cirka 40 procent av ärendena som beslutades 2017 beviljades patienten ersättning.

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Dokument