Region Uppsala har minskat sin klimatpåverkan med 27 procent på ett år

2018-03-21 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), regionråd.

Jenny Lundström (MP), regionråd.

På bara ett år har Region Uppsala minskat sin klimatpåverkan med 27 procent (och med 36 procent sedan år 2014, som är basåret för miljöprogrammet). Det framgår av miljöredovisningen för år 2017. Region Uppsala uppfyller 14 av 24 miljömål. 7 mål går åt rätt håll, men för långsamt, medan 3 går åt fel håll.

– Som en stor aktör och regionalt utvecklingsansvarig har vi ett stort ansvar för en hållbar utveckling, och ska vara föregångare vad gäller att minska vår klimatpåverkan. Det känns därför mycket glädjande att se att vårt målmedvetna arbete nu bär frukt inom flera områden, säger Jenny Lundström (MP), regionråd.

Utsläppen av de växthusgaser som Region Uppsala kan mäta minskade med 27 procent år 2017 jämfört med år 2016. Den största utsläppsminskningen står kollektivtrafiken för, en minskning som motsvarar över 14 000 ton koldioxid. Det är den ökande andelen biodrivmedel som förklarar detta. År 2016 var 33 procent av busstrafikens kilometerproduktion fossilfri, en siffra som år 2017 hade ökat till hela 76 procent.

En annan pusselbit är Region Uppsalas projekt för energieffektivisering, där driftoptimering har lett till stora vinster. Exempelvis har energianvändning för fjärrkyla minskat med 41 procent, och för värme med 29 procent.

- Det är viktigt att Region Uppsala fortsätter att ligga i framkant i miljöarbetet. Vi håller just nu på att revidera miljöprogrammet med sikte på 2022 och där höjer vi ribban ytterligare, säger Jenny Lundström.

Av Region Uppsalas miljömål så uppnås 14 av 24 miljömål. 7 miljömål går åt rätt håll, men för långsamt. 3 miljömål går åt fel håll. Det rör sig om anställdas resor till och från jobbet, patientresor och utsläpp av medicinska gaser. Den huvudsakliga anledningen till att utsläppen av koldioxid på grund av anställdas resor till och från jobbet har ökat med 4 procent sedan år 2014 är att de anställda som kör bil har fått längre körsträcka. Vad gäller patientresor beror det huvudsakligen på att antalet mil taxiresor har ökat från 414 000 mil 2014 till 534 000 mil år 2017.

- Det vore spännande om vi kunde redovisa och följa även den klimatpåverkan som vi idag inte mäter. Hit hör exempelvis våra pensionsfondsbesparingar, samt stora delar av varutransporterna när sjukvården köper in sådant som engångsartiklar, säger Marta Fallgren, miljöchef för Region Uppsala.

För mer information:

Jenny Lundström (MP), regionråd: 070 – 399 24 93

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala: 070 – 611 36 94

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), regionråd.

Jenny Lundström (MP), regionråd.

Ladda ner bild

Dokument