Konstkuben intar Uppsala centrum

2019-01-10 Pressmeddelande
Stillbild från videoverket ”Efter sju heta somrar kom regn” av Anders Rönnlund

Stillbild från videoverket ”Efter sju heta somrar kom regn” av Anders Rönnlund

Från 16 januari till och med 17 mars besöker det mobila utställningsrummet Konstkuben tre platser i Uppsala: Resecentrum, Kvarteret Hugin och Stora Torget. Uppsala stad växer och dess centrum utvecklas. Utifrån tankar om platsens karaktär och individens roll i stadsutvecklingen har tre verk skapats av konstnärerna Anders Rönnlund, Johanna Hästö och Stuart Mayes.

Vid Resecentrum gör videokonstnären Anders Rönnlund en tolkning av stadslivet och möten i relation till klimatutmaningen. I en tid då lägereldarna slocknat tar Johanna Hästö utbrunnet kol i sin hand och närmar sig frågor om ansvar och gemensamma platser i sin utställning i Kvarteret Hugin. Stuart Mayes intar därefter Stora Torget med verket ”M”, en poetisk plats om queera kärleksmöten i en tid av parallella virtuella rum.

Konstkuben har tidigare turnerat runt i Uppsala län och besökt platser som Mehedeby, Knivsta, Akademiska sjukhuset och Rullsand. Nu tas Uppsala stads mest centrala delar i besittning och syftet är att lyfta aktuella frågor som klimatet och vårt samlade kollektiva ansvar samt belysa det platsspecifika temat om Uppsala stadskärna som ett mångbottnat centrum och en mötesplats för alla.

Vernissage 16 januari på Resecentrum

Den 16 januari kl. 17.00 invigs årets upplaga av Konstkuben med utställningen ”Efter sju heta somrar kom regn” av konstnären Anders Rönnlund. Konstkuben är placerad framför stationshuset vid Resecentrum och utställningen visas t.o.m. 3 februari.

Konstkuben flyttas därefter till Kvarteret Hugin där utställningen ”Ställföreträdande lägereld” av Johanna Hästö presenteras under perioden 6 februari – 24 februari. Sista anhalten på turnén i Uppsala är Stora Torget där Stuart Mayes visar verket ”M” 27 februari – 17 mars.

Konstkuben är bemannad torsdagar kl. 16–19 och fredagar, lördagar kl. 12–15.

Öppna samtal 5 februari och 7 mars

Konstkuben i Uppsala bjuder även in till två samtal för alla intresserade:
5 februari kl. 18.00 i stadsbiblioteket på temat ”Framtidens Uppsala – ett samtal om vår växande stad”. Medverkande: Anders Tväråna – arkitekt och partner på White arkitekter, Johanna Hästö, konstnär, Erik Hallstensson - verksam vid Uppsala universitet, Engaging Vulnerability. Samtalsledare: Ulrika Knutson.

7 mars kl. 19.00 i Museum Bar på Uppsala konstmuseum under rubriken ”Artist talk: Självbild i förändring - om konstnärsrollen i stadsutvecklingen”. Medverkar gör konstnärerna Anders Rönnlund, Johanna Hästö och Stuart Mayes.

Konstkuben visar samtidskonst i länet

Konstkuben är ett mobilt utställningsrum vars funktion är att föra ut samtidskonst i Uppsala län genom att aktivera platser med aktuella ämnen och ge invånarna tillgång till nya utställningsscener och möten med konstnärer verksamma i länet. Konstkuben är ett samarbete mellan Konstnärernas Riksorganisation Uppsala län, Kulturenheten vid Region Uppsala, Uppsala kommun och Studiefrämjandet Uppsala med stöd av Statens Kulturråd.

Läs mer om konstnärernas presentationer av verken samt om projektet Konstkuben på www.regionuppsala.se/konstkuben

För mer information kontakta:

Henny Linn Kjellberg, konstnärlig ledare för Konstkuben, Konstnärernas Riksorganisation Uppsala län, 070-868 62 12, info@hennylinn.se

Johannes Ehnsmyr, konstkonsulent och projektledare för Konstkuben, Region Uppsala, johannes.ehnsmyr@regionuppsala.se

Pia Sörås Staflin, kulturstrateg och medproducent för Konstkuben, Uppsala kommun, pia.soras-staflin@uppsala.se

Kontakt

Gunnar Matti Kommunikationsansvarig Kultur och bildning gunnar.matti@regionuppsala.se 018-611 62 78

Bilder

Stillbild från videoverket ”Efter sju heta somrar kom regn” av Anders Rönnlund

Stillbild från videoverket ”Efter sju heta somrar kom regn” av Anders Rönnlund

Ladda ner bild
Anders Rönnlund

Anders Rönnlund

Ladda ner bild
Stillbild från videoverket ”Efter sju heta somrar kom regn” av Anders Rönnlund

Stillbild från videoverket ”Efter sju heta somrar kom regn” av Anders Rönnlund

Ladda ner bild
Försök 4 av Johanna Hästö

Försök 4 av Johanna Hästö

Ladda ner bild
Johanna Hästö

Johanna Hästö

Ladda ner bild
Stuart Mayes

Stuart Mayes

Ladda ner bild
Konstkuben vid Akademiska sjukhuset i november 2017

Konstkuben vid Akademiska sjukhuset i november 2017

Ladda ner bild