Länsanalys: Högkonjukturen har vänt - en lägre tillväxttakt är att vänta

2020-01-30 Pressmeddelande

​Med detta pressmeddelande bifogas en analys över arbetsmarknaden i Uppsala län, fjärde kvartalet 2019.

Region Uppsala har det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala län och ska följa upp länets ekonomiska utveckling. Statistiken för arbetsmarknadens utveckling är den mest aktuella regionala ekonomiska statistiken. Genom att följa och analysera utvecklingen av arbetsmarknaden får Region Uppsala en tidig bild av hur länets ekonomi i stort kommer att utvecklas.

Tidigare analyser av arbetsmarknaden och andra rapporter finns på Region Uppsalas webbplats: https://www.regionuppsala.se/sv/Regional-utveckling/Utredningar-och-analyser/

Statistiken för sysselsättning och arbetslöshet kommer från SCB:s Arbetsmarknadsundersökning, AKU. Den beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år och står för det officiella arbetslöshetstalet. Varje kvartal publiceras data för landets län.

Statistiken för lediga jobb kommer från SCB:s Konjunkturstatistik över vakanser, KV. Den baseras på en urvalsundersökning till företag och ger information om efterfrågan på outnyttjad arbetskraft och lediga jobb. Statistiken publiceras varje kvartal.

Kontakt

Anders Bergquist, utredare Region Uppsala: 070 – 767 56 80

Dokument