Goda resultat i Region Uppsalas miljöredovisning

2020-03-31 Pressmeddelande

Region Uppsalas miljöredovisning för år 2019 presenterades för regionstyrelsen under tisdagen. Årets rapport visar liksom föregående år goda resultat. 21 mål går åt rätt håll och är i några fall redan uppnådda, åtta mål går åt rätt håll men för långsamt. Tre mål uppnås inte.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Exempelvis har energianvändningen per kvadratmeter minskat med 6,5 procent under år 2019, vilket är drygt hälften av den målsättning som finns fram till och med 2022 på bara ett år. 

-Det är glädjande att miljöarbetet i Region Uppsala går åt rätt håll. Det finns många utmaningar kvar, men miljöredovisningen visar att verksamheterna kan uppnå högt ställda mål, kommenterar Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Andra exempel på goda nyheter är att koldioxidutsläppen från sjukresor har minskat jämfört med föregående år, samt att andelen miljömärkta textilier redan har uppnått de mål som sattes upp för år 2022. Även i år ser det också bra ut bland annat vad gäller farliga kemikalier och ekologiska livsmedel.

Sedan år 2010 har Region Uppsala minskat sin uppmätta klimatpåverkan med 56 procent.

- Framöver kommer vi att börja mäta vår klimatpåverkan enligt en internationell standard (1), i enlighet med det arbete som pågår nationellt i Sveriges regioner. Det innebär exempelvis att vi även börjar mäta vår klimatpåverkan vad gäller pensionsfonder, IT-utrustning och patientmåltider. Det arbete som vi har genomfört de senaste åren visar att den klimatpåverkan som vi mäter får fokus. Vi har också kunnat visa förbättringar. Men vi behöver bli bättre på mätningarna och vi behöver framför allt uppnå ett ännu bättre resultat för att möta klimatutmaningen, säger Region Uppsalas miljöchef Marta Fallgren.

Tre av Region Uppsalas uppsatta mål går åt fel håll. Det gäller minskad användning av förbrukningsvaror på minskningslistan, andelen materialåtervunnet avfall och den totala mängden avfall. Som vanligt är sambanden rätt komplexa, vilket framgår av rapporten. Vad gäller mängden materialåtervunnet avfall så minskar mängden returpapper och tidningar på grund av digitaliseringen. Något i grund och botten positivt, som dock leder till en minskad återvinningsvolym.

- Det är framför allt användningen av undersökningshandskar som ökar. I samband med vårt nya handskavtal, som träder i kraft senare i år, tar vi tillsammans med bland annat upphandlare och hygiensköterskor fram informationsmaterial om hur handskar och andra hygienrutiner ska användas på bästa sätt. Vi vill minska klimatpåverkan där det går, utan att äventyra hygienrutinerna säger Marta Fallgren, Region Uppsalas miljöchef.

(1) Green house gas protocol

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat.

Kontakt

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande: 070 – 785 41 72 Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala: 070 – 611 36 94

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild

Dokument