Covid -19 ökar i Uppsala län: ”Oroande utveckling”

2020-09-30 Pressmeddelande

Under den senaste veckan har covid-19 ökat i Uppsala län. Fler av dem som tar prov för covid-19 visar sig ha infektionen och fler patienter vårdas för covid-19 på Akademiska sjukhuset.

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

 - Vi är oroade över utvecklingen. Vi har förberett oss på att det kan komma en andra våg under hösten och det vi ser nu kan vara början. Nu gäller det att vi alla är på tårna och gör allt vi kan för att stoppa smittan, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

På onsdagen rapporterades 31 nya bekräftade fall av covid-19 i Uppsala län det senaste dygnet.

- Det här är ingen tillfällighet, vi har tyvärr sett att siffrorna sakta krupit uppåt under en tid, precis som på många andra håll i landet, säger Mikael Köhler.

Under den senaste veckan har 3,5 procent av alla som testats haft covid-19, att jämföra med 1,1 procent när andelen var som lägst i somras. Antalet patienter som behöver vårdas på sjukhus har också ökat. Idag har Akademiska sjukhuset 17 inneliggande patienter med covid-19. Av dessa vårdas 8 på infektionsavdelning och 3 på IVA.

- Sjukvården är förberedd för att kunna hantera en ökning av covid-19, det finns gott om skyddsutrustning, vi har byggt ut smittspårningen och provtagningen och kommunerna har en annan beredskap. Region Uppsala är nu i ett betydligt bättre läge än i våras. Men det här är en sjukdom som kan slå mycket hårt och leda till långvarigt lidande eller till och med död för dem som drabbas. Därför måste vi förhindra att smittan får fäste igen, säger Mikael Köhler.

- Var och en av oss kan hjälpa till i kampen mot covid-19 genom att följa råden som alla kan vid det här laget: tvätta händerna, hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk. Det är också viktigt att man testar sig när man har symtom. Vi arbetar intensivt för att bygga ut provtagningen så att man enkelt ska kunna få tid för testning.

Med anledning av utvecklingen kommer Region Uppsala tills vidare att behålla besöksförbudet till vårdverksamheterna som har gällt sedan i mars.

Dagens rapport med statistik över covid-19 i Uppsala län kommer att publiceras under eftermiddagen på adressen https://regionuppsala.se/det-har-gor-vi/vara-verksamheter/halso-och-sjukvard/information-om-coronaviruset/.

Kontakt

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 076-724 89 17 Fredrik Settergren, verksamhetsområdeschef Nära vård och hälsa, tel 072-206 32 26 Fredrik Sund, verksamhetschef infektion Akademiska sjukhuset, tel 072-227 52 17

Bilder

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Ladda ner bild