Aktuellt om vaccineringen mot covid-19 i Uppsala län

2021-04-08 Nyheter

Över 40 000 personer har fått sin första dos mot covid-19. Tack vare större vaccinleveranser ökar nu takten för vaccinationerna. Just nu vaccineras personer som är 75 år eller äldre och de sista breven med bokade tider är på väg till dem som är 70 år eller äldre. Före första maj beräknas alla som är 65 år eller äldre som vill vaccinera sig ha fått sin första dos.

Beslut om kallelser till fas 3

Region Uppsala har beslutat att invånare som ingår i fas 3 av Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning kommer att kallas via ett brev med två förbokade tider (en tid för dos ett och en för dos två). Detta är samma rutin som nu används för åldersgruppen 65 år och äldre.

Hantering av restdoser

Ibland blir det doser över när vaccinationerna är färdiga för dagen. Om det finns ett överskott av doser kommer mottagningen att kontakta de personer som står närmast i tur att kallas till vaccination. Detta går efter ålder och man kan inte anmäla sig till någon lista eller köa för att få vaccin.

  • Mottagningen ringer upp dig och frågar om du har möjlighet att komma och bli vaccinerad. Svara även om det är ett dolt nummer. 
  • Om du inte har möjlighet att bli vaccinerad när mottagningen ringer kommer du ändå att få ett brev med en inbokad tid när det är din tur. 
  • Vaccinationen är gratis. Om någon ringer och vill ha betalt är det ett bedrägeriförsök. 
  • Region Uppsala ber aldrig om inloggningsuppgifter eller information om ditt bank-id eller e-legitimation när vi har ringt upp dig. 

Mer information och statistik

Mer information om vaccineringen mot covid-19 hittar du på 1177.se. Statistik om vaccinationen mot covid-19 publiceras fem dagar i veckan på regionuppsala.se.

Länkar