Ökad spridning av covid-19 ger extrem belastning på vården

2021-04-06 Pressmeddelande

Belastningen på sjukvården i Region Uppsala har ökat kraftigt under påskhelgen som en följd av den ökade smittspridningen. Det framgår av dagens lägesrapport.

- Vi har just nu en extrem belastning, och ställer nu om för att hantera den akuta situationen. I stort sett all planerad vård som inte är livsnödvändig måste skjutas upp säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

På tisdagen vårdades 131 patienter på sjukhus för covid-19, varav 25 på intensivvårdsavdelning. Inflödet av patienter beskrivs som stort. Under den senaste veckan har sammanlagt 44 patienter vårdats med intensivvård, det högsta veckoantalet under hela pandemin.

Region Uppsala ser nu över hur man kan säkra vårdkapaciteten genom att omfördela personal.

- Det här innebär att många kan behöva arbeta med andra uppgifter än de normalt gör. En medarbetare som skulle ha arbetat med en planerad operation kan behöva hjälpa till på en vårdavdelning eller akutmottagning, där man behövs bäst för stunden. Det är inte vad vi önskar, men vi har inget val. Alla är nu med och gör stora uppoffringar för att hjälpa till att rädda liv.

Dagens statistik visar också att andelen som testas positivt har ökat kraftigt. Den största ökningen har skett i Stenhagen och Gottsunda i Uppsala, där runt 20 procent av dem som testades i förra veckan konstaterades ha covid-19.

- Tidigare har vi sett sådana siffror i Norduppland, men nu har smittan tagit fart i befolkningstäta delar av länet. Det är alarmerande utveckling. Som en konsekvens av detta förväntar vi oss att allt fler kommer att behöva sjukhusvård under de närmaste veckorna, säger Mikael Köhler.

Han vädjar nu till invånarna i Uppsala län att göra allt de kan för att inte sprida smitta eller själva bli smittade.

- Vården arbetar på sin maxkapacitet. Nu hänger det på oss alla att få stopp på det. Utgå från att alla du möter är smittade och agera därefter. Håll dig borta från människor och om du inte har något val – se till att skydda dig med munskydd, handtvätt och handsprit.

Länkar

Kontakt

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 076-724 89 17 eller via presskontakt 070-611 39 51