Uppsnabbat från regionfullmäktige den 14 december

2022-12-14 Nyheter

Vid regionfullmäktiges sammanträde valdes ledamöterna i styrelser och nämnder enligt följande:


Fastighets- och servicenämnden

Cecilia Hamenius (KD), ordförande, Bengt-Ivar Fransson (M), 1:e vice ordförande, Ann-Kristin Hilli (V), 2:e vice ordförande, Paul Wisén (C), Oscar Matti (L), Patrik Bergman (S), Lennart Persson (S), Oskar Reimer (MP), Anders Sehlin (SD). Dessutom valdes fem ersättare.

Kulturnämnden

Helene Zeland Bodin (C), ordförande, Solange Lahtinen (KD), 1:e vice ordförande, Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), 2:e vice ordförande, Olivia Bergström (M), Lena Åberg Frisk (L), Sebastian Rasmusson (S), Johnny Svahn (S), Gunnel Bergman (MP), Dominicus Bäckström (SD). Dessutom valdes fem ersättare. Helene Zeland Bodin (C) utsågs också till regionråd.

Patientnämnden

Janine Bichara (L), ordförande, Nettan Kihl (KD), 1:e vice ordförande, Annika Öberg (S), 2:e vice ordförande, Yvonne Bromée (M), Cecilia Viklund (V), Jonas Karlsson (S), Veronica Mattsson (SD). Dessutom valdes fem ersättare.

Regionala utvecklingsnämnden

Unn Harsem (C), ordförande, Klas Bergström (M), 1:e vice ordförande, Hans Wennberg (MP), 2:e vice ordförande, Björn Erling (M), Mimmi Westerlund (KD), Ulrika Ljungman (L), Peter Waara (S), Börje Wennberg (S), Pia Milton (S), Carina Juhlin (S), Maria Fregidou Malama (V), Jonathan Othén (SD), Ture Huldtgren (SD). Dessutom valdes åtta ersättare.

Sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande, My Borg (M), 1:e vice ordförande, Vivianne Macdisi (S), 2:e vice ordförande, Svante Berg (M), Anna-Karin Bye (KD), Johanna Engström (C), Peter Lydell (S), Viktor Waldau (V), Karin Westlund (S), Jenny Parkert (V), Mårten Fjällström (MP), Christer Olsson (SD), Jonathan Othén (SD). Dessutom valdes åtta ersättare.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Cecilia Lind (M), ordförande, Frida Björk (KD), 1:e vice ordförande, Joel Gohari Moghadam (S), 2:e vice ordförande, Krister Larsson (M), Mats Johansson (S), Lotta Carlberg (C), Tina Hultman (L), Agneta Hägglund (S), Per-Olof Widell (S), Sverker Åslund (V), Jenny Lundström (MP) Wouter Voortman (SD), Jan-Olov Råman (SD). Dessutom valdes åtta ersättare.

Vårdstyrelsen

Björn-Owe Björk (KD), ordförande, Annika Krispinsson (C), 1:e vice ordförande, Neil Ormerod (V), 2:e vice ordförande, Gustaf Hoffstedt (M), Christina Sääf (M), Hannes Sjöberg (L), Ida Harju Håkansson (S), Ann-Britt Litsner (S), Anna-Karin Lidberg (S), Helene Cranser (S), Annika Forsell (MP), Veronica Mattsson (SD), Zinaida Belonoschko (SD). Dessutom valdes åtta ersättare.

Samtliga styrelser och nämnder tillträder den 1 januari 2023


Övriga valärenden

Regionfullmäktige fattade beslut i en rad valärenden och utsåg ledamöter till
Ambulansdirigeringsnämnden, Kostnämnden, Varuförsörjningsnämnden, Sjukvårdsregion Mellansverige, Gamla Uppsala Buss AB (Peter Book (M) ordförande), AB Uppsalabuss och Upplands Lokaltrafik AB, Uppsala Länstrafik AB och Prebus AB, Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling, direktionen, Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, Kommunalförbundet Svensk luftambulans, Föreningen Nordens Institut Biskops-Arnö, Samordningsförbundet, Jurymän i tryckfrihetsmål, Övervakningsnämnden i Uppsala län, Mälardalsrådet samt revisorer i olika förbund och stiftelser.

Interpellationer och frågor besvarade

Vid regionfullmäktiges sammanträde hölls interpellationsdebatt i följande ämnen:

  • Hur fortskrider rekryteringen av ny direktör till lasarettet?
  • Den palliativa vården i länets nordliga kommuner
  • Är regioninvånarna våra varor att sälja?

Interpellationerna och svaren finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se länk nedan.

Det ställes också en enkel fråga: Forskningsprojekt postcovid, som besvarades muntligen. Man kan ta del av svaret via webbsändningen som kan ses i efterhand, se länk nedan.

Länkar