Webbsändning av regionfullmäktige

Regionfullmäktiges möten sänds direkt på nätet via webb-tv. Du kan följa debatten och höra vad politikerna säger utan att själv vara på plats. Sändningen fungerar både i dator och via din mobil.

Webbsändningarna textas i efterhand inom 14 dagar från sändningstillfället. I webbspelaren klickar du på ikonen med texten CC för att se textningen.

Följ regionfullmäktige onsdag 17 februari med start klockan 9 via quickchannel.com.

Bristande teknik innebär att regionfullmäktige 17 februari i Region Uppsala fick ajourneras. Bakom beslutet finns fastslagna krav som bland annat innebär att fullmäktiges ledamöter ska kunna se den som talar i bild. Regionfullmäktiges ordförande Erik Weiman (M) beslöt därför att ajournera mötet. Nästa regionfullmäktige är i april. Det kan eventuellt komma att bli ett extra beslutsmöte innan dess, men det är ännu inte klart.

Kontakt

Nämndkansliet