Över 40 procent av unga män känner sig ensamma

2023-01-16 Pressmeddelande

42 procent av män mellan 18 och 29 år upplever besvär av ensamhet och isolering, 5 procent uppger svåra besvär. Motsvarande siffror för kvinnor mellan 18 och 29 år är 38 procent respektive 4 procent. Rökningen fortsätter att minska – och för första gången någonsin är det nu vanligare att kvinnor snusar än att de röker. Detta är några av resultaten från den senaste befolkningsundersökningen Liv och hälsa, genomförd av Region Uppsala.

Hälsan i länet fortsätter att vara god. 72 procent av de svarande skattar sin hälsa som mycket bra eller bra (en liten nedgång från 75 procent år 2017). Hälsan varierar dock beroende på hur människors tillvaro ser ut. Den som har ett arbete, längre utbildning och god ekonomi har generellt bättre hälsa än arbetslösa och personer med ekonomiska svårigheter. Hälsan varierar också mellan kommunerna i länet. I Uppsala kommun bedömer 75 procent att deras hälsa är god, motsvarande siffra i Heby kommun är 62 procent.

Rökningen fortsätter att minska i länet. År 2017 uppgav 6 procent att de var rökare, år 2022 har den siffran minskat till 4 procent. Snusandet ökar däremot, från 10 procent år 2017 till 13 procent år 2022. För första gången någonsin är det nu vanligare att kvinnor snusar än att de röker.

- Rökning är en av de största existerande hälsoriskerna som går att förebygga, där varannan rökare dör i förtid och en rökare i genomsnitt förlorar 10 år av sin förväntade livslängd. Det är oerhört viktigt att vi, utifrån ett folkhälsoperspektiv, fortsätter att minska rökningen, säger sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg Högrell (L).

Några oroande fakta finns kring de yngre vuxna. 42 procent av män mellan 18 och 29 år upplever besvär av ensamhet och isolering, 5 procent uppger svåra besvär. Motsvarande siffror för kvinnor mellan 18 och 29 år är 38 procent respektive 4 procent.

Dessutom fortsätter inaktiviteten hos unga att vara hög. År 2017 väckte det uppmärksamhet att unga vuxna satt mer än 80-åringar. År 2022 har detta faktum förvärrats. Resultatet för 2022 visar att 32 procent av de unga vuxna (18 - 29 år) sitter mer än 10 timmar per dygn, medan motsvarande siffra för de som är 80+ år är 19 procent. 2017 var siffrorna 23 procent för unga vuxna respektive 21 procent för de som är 80+ år.

- Det här är ett misslyckande för folkhälsoarbetet. De som har de generellt sett bästa möjligheterna att vara aktiva är de som är sämst på att utnyttja dessa möjligheter. Det är också oroväckande att besvär av ensamhet och isolering är så pass vanligt. Utan att säga att det finns något direkt orsakssamband så vet vi ju att vi redan har problem med en hög belastning på psykiatrin, säger vårdstyrelsens ordförande Björn-Owe Björk (KD).

Det är sjätte gången undersökningen Liv och hälsa genomförs sedan år 2000. Andra intressanta resultat i undersökningen är exempelvis att:

38 procent av länets kvinnor avstår ibland från att gå ut ensamma på grund av risken för att bli överfallen, rånad eller ofredad. Motsvarande siffra bland män är 11 procent.

52 procent av länets medborgare skattas som överviktiga, fler män än kvinnor. Fetman har ökat från 16 procent av befolkningen till 17 procent sedan 2017.  

76 procent av länets medborgare har ett stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården, vilket placerar vården i topp bland de institutioner som det har frågats om. Motsvarande siffra för Arbetsförmedlingen (som kommer lägst av rankade institutioner) är 20 procent.

Fakta om undersökningen:

Befolkningsundersökningen Liv och hälsa genomförs regelbundet med några års mellanrum sedan år 2000 och syftar till att ge underlag till beslutsfattare och andra som arbetar med att främja befolkningens hälsa. Enkäten skickas ut till ett slumpmässigt urval av länets invånare som är 18 år och äldre. Jämförelser mot tidigare år görs här i ålder 18 - 84 år. Årets enkät skickades ut till 18 000 respondenter, svarsfrekvensen är 45,8 procent.

Enkäten består av ett drygt 50-tal frågor, som varierar något beroende på åldern på den som svarar. Resultatet kommer att användas av Region Uppsala och länets kommuner, dels för att planera den framtida hälso- och sjukvården, dels för satsningar på hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete. Undersökningen görs i samarbete med Region Sörmland, Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län.

Länkar

Kontakt

Malin Sjöberg Högrell, sjukhusstyrelsens ordförande: 072 – 227 02 37 Björn-Owe Björk, vårdstyrelsens ordförande: 072 – 217 32 78 Tryggve Pederby, utredare social hållbarhet Region Uppsala: 072 – 207 74 81