Regionråd 2019-2022

Regionrådet ansvarar för att olika frågor bereds och tas upp för beslut i olika politiska organ. De är nominerade av respektive parti och valda av regionfullmäktige.

Emelie Orring.jpg

Emilie Orring (M)
Regionråd, ordförande regionstyrelsen

Telefon: 076-785 41 72
E-post: emilie.orring@regionuppsala.se

Stefan Olsson.jpg

Stefan Olsson (M)
Regionråd

Telefon: 073-995 72 00
E-post: stefan.olsson@regionuppsala.se

Johan Örjes.jpg

Johan Örjes (C)
Regionråd

Telefon: 070-611 52 51
E-post: johan.orjes@regionuppsala.se

Björn-Owe Björk.jpg

Björn-Owe Björk (KD)
Regionråd, 1.e vice ordförande regionstyrelsen

Telefon: 072-217 32 78
E-post: bjorn-owe.bjork@regionuppsala.se

Malin Sjöberg Högrell.jpg

Malin Sjöberg Högrell (L)
Regionråd

Telefon: 072-227 02 37
E-post: malin.sjoberg.hogrell@regionuppsala.se

Malena Ranch.jpg

Malena Ranch (MP)
Regionråd

Telefon: 076-495 03 11
E-post: malena.ranch@regionuppsala.se  

Vivianne Macdisi.jpg

Vivianne Macdisi (S)
Regionråd

Telefon: 018-611 60 20
E-post: vivianne.macdisi@regionuppsala.se

Helena Proos.jpg

Helena Proos (S)
Regionråd, 2:e vice ordförande regionstyrelsen

Telefon: 018-617 21 73
E-post: helena.proos@regionuppsala.se

Simon Alm.jpg

Simon Alm (-)
Regionråd

E-post: simon.alm@regionuppsala.se

David Perez.jpg

David Perez (SD)
Regionråd

E-post: david.perez@regionuppsala.se

Neil Ormerod.jpg

Neil Ormerod (V)
Regionråd

Telefon: 072-544 50 41
E-post: neil.ormerod@regionuppsala.se

Kontakt

Nämndkansliet

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00

Hitta på sidan