Regionråd 2023-2026

Regionrådet ansvarar för att olika frågor bereds och tas upp för beslut i olika politiska organ. De är nominerade av respektive parti och valda av regionfullmäktige.

Styrande partier

 
Socialdemokraterna

Helena Proos.png

Helena Proos 

Regionråd, ordförande regionstyrelsen 

Telefon: 018-617 21 73

E-post: helena.proos@regionuppsala.se

Vivianne Macdisi.png

Vivianne Macdisi 

Regionråd

Telefon: 018-611 60 20

E-post: vivianne.macdisi@regionuppsala.se

Mattias Kristenson

Stabschef, politisk sekreterare

Telefon: 018-617 01 43

E-post: mattias.kristenson@regionuppsala.se

Damian Riveira Linares

Politisk sekreterare

Telefon: 018-617 05 36

E-post: damian.riveira.linares@regionuppsala.se

Jakob Gustafsson

Politisk sekreterare

Telefon: 018-617 40 73

E-post: jakob.gustafsson@regionuppsala.se

Vänsterpartiet

Neil Ormerod.png

Neil Ormerod 

Regionråd

Telefon: 018-617 09 41

E-post: neil.ormerod@regionuppsala.se

salimakorshed.pngSalima Korshed

Regionråd

Telefon: 018-617 28 17

E-post: salima.korshed@regionuppsala.se

Anne-Li Lehnberg

Politisk sekreterare

Telefon: 018-611 61 44

E-post: anne-li.lehnberg@regionuppsala.se

Centerpartiet

Unn Harsem.png

Unn Harsem

Regionråd, gruppledare

Telefon: 018-617 53 93

E-post: unn.harsem@regionuppsala.se

Helene Zeland Bodin

Helene Zeland Bodin.png

Regionråd

Telefon: 018-617 05 62

E-post: helene.zeland.bodin@regionuppsala.se

Viktor Botvidsson

Politisk sekreterare

Telefon: 018-611 60 24

E-post:  viktor.botvidsson@regionuppsala.se

Miljöpartiet

Hans Wennberg Hans Wennberg - MP.png

Regionråd

Telefon: 018-617 48 39

E-post: hans.wennberg@regionuppsala.se

Jenny Lundström.png

Jenny Lundström

Regionråd

Telefon: 018-617 03 13

E-post: jenny.lundstrom@regionuppsala.se

Charles Pylad

Politisk sekreterare

Telefon: 018-611 64 98

E-post: charles.pylad@regionuppsala.se


Opposition

 

Moderaterna

Emilie Orring.png

Emilie Orring  

Regionråd, 2:e vice ordförande regionstyrelsen

Telefon: 018-611 60 36

E-post: emilie.orring@regionuppsala.se

Cecilia Linder.png

Cecilia Linder

Regionråd

Telefon: 018-617 23 90

E-post: cecilia.linder@regionuppsala.se

Daniel Strandberg

Politisk sekreterare

Telefon: 018-617 00 97

E-post: daniel.strandberg@regionuppsala.se 

Sverigedemokraterna

Christer Olsson.png

Christer Olsson

Regionråd

Telefon: 073-938 45 41

E-post: christer.olsson@regionuppsala.se

Jonathan Othén Jonathan Otén - SD.png

Regionråd

Telefon: 072-999 07 50

E-post: jonathan.othen@regionuppsala.se

Kent Kumpula

Politisk sekreterare

Telefon: 070-859 47 68

E-post: kent.kumpula@regionuppsala.se

Mattias Jansson

Politisk sekreterare

E-post: mattias.k.jansson@regionuppsala.se

Kristdemokraterna

Björn-Owe Björk.png

Björn-Owe Björk 

Regionråd

Telefon: 072-217 32 78

E-post: bjorn-owe.bjork@regionuppsala.se

Frida Björk

Politisk sekreterare

Telefon: 072-227 61 29

E-post: frida.bjork@regionuppsala.se

Liberalerna

Malin Sjöberg Högrell.png

Malin Sjöberg Högrell 

Regionråd

Telefon: 018-617 14 60

E-post: malin.sjoberg.hogrell@regionuppsala.se

Niklas Hjelm-Smith

Politisk sekreterare

Telefon: 018-617 16 92

E-post: niklas.hjelm-smith@regionuppsala.se

Kontakt

Nämndkansliet

Hitta på sidan