Regionråd 2023-2026

Regionrådet ansvarar för att olika frågor bereds och tas upp för beslut i olika politiska organ. De är nominerade av respektive parti och valda av regionfullmäktige.

Moderaterna

Emilie Orring.png

Emilie Orring 

Regionråd, ordförande regionstyrelsen

Telefon: 076-785 41 72

E-post: emilie.orring@regionuppsala.se

Cecilia Linder.png

Cecilia Linder

Regionråd

Telefon:  076-134 59 83

E-post: cecilia.linder@regionuppsala.se

Patrik Armandt Ljungman

Stabschef, politisk sekreterare

Telefon: 018-617 38 26

E-post: patrik.armandt.ljungman@regionuppsala.se

Edvin Alam

Politisk sekreterare

Telefon: 072-202 1525

E-post: edvin.alam@regionuppsala.se

Centerpartiet

Helene Zeland Bodin.png

Helene Zeland Bodin

Regionråd

E-post: helene.zeland.bodin@regionuppsala.se

Unn Harsem.png

Unn Harsem

Regionråd, 1.e vice ordförande regionstyrelsen

Telefon: 018-617 53 93, 072 202 23 81

E-post: unn.harsem@regionuppsala.se

Viktor Botvidsson

Politisk sekreterare

Telefon: 018-611 60 24

E-post:  viktor.botvidsson@regionuppsala.se

Kristdemokraterna

Björn-Owe Björk.png

Björn-Owe Björk 

Regionråd

Telefon: 072-217 32 78

E-post: bjorn-owe.bjork@regionuppsala.se

Frida Björk

Politisk sekreterare

Telefon: 018-617 21 68, 073-097 21 68

E-post: frida.bjork@regionuppsala.se

Liberalerna

Malin Sjöberg Högrell.png

Malin Sjöberg Högrell 

Regionråd

Telefon: 072-227 02 37

E-post: malin.sjoberg.hogrell@regionuppsala.se

Henrik Estander

Politisk sekreterare

E-post: henrik.estander@regionuppsala.se

Miljöpartiet

Hans Wennberg

Regionråd

Telefon: 072-208 36 24

E-post: hans.wennberg@regionuppsala.se

Jenny Lundström.png

Jenny Lundström

Regionråd

Telefon: 018-611 60 34

Charles Pylad

Politisk sekreterare

Telefon: 018-611 64 98

E-post: charles.pylad@regionuppsala.se

Socialdemokraterna

Vivianne Macdisi.png

Vivianne Macdisi 

Regionråd

Telefon: 018-611 60 20

E-post: vivianne.macdisi@regionuppsala.se

Helena Proos.png

Helena Proos 

Regionråd, 2:e vice ordförande regionstyrelsen

Telefon: 018-617 21 73

E-post: helena.proos@regionuppsala.se

Daniel Pettersson

Politisk sekreterare

Telefon: 018-611 60 09

E-post: daniel.pettersson@regionuppsala.se

Mattias Kristenson

Stabschef, politisk sekreterare

E-post: mattias.kristenson@regionuppsala.se

Damian Riveira Linares

Politisk sekreterare

E-post: damian.riveira.linares@regionuppsala.se

Sverigedemokraterna

Christer Olsson.png

Christer Olsson

Regionråd

E-post: christer.olsson@regionuppsala.se

Linnea Alm

Föräldraledig

Jonathan Othén

Regionråd

E-post: jonathan.sanabria.othen@regionuppsala.se

Kent Kumpula

Politisk sekreterare

E-post: kent.kumpula@regionuppsala.se

Mattias Jansson

Politisk sekreterare

E-post: mattias.k.jansson@regionuppsala.se

Vänsterpartiet

Neil Ormerod.png

Neil Ormerod 

Regionråd

Telefon: 072-544 50 41

E-post: neil.ormerod@regionuppsala.se

Anne-Li Lehnberg

Politisk sekreterare

Telefon: 018-611 61 44

E-post: anne-li.lehnberg@regionuppsala.se

Kontakt

Nämndkansliet