Regionråd 2019-2022

Regionrådet ansvarar för att olika frågor bereds och tas upp för beslut i olika politiska organ. De är nominerade av respektive parti och valda av regionfullmäktige.

Moderaterna

Emelie Orring.jpg

Emilie Orring 
Regionråd, ordförande regionstyrelsen
Telefon: 076-785 41 72
E-post: emilie.orring@regionuppsala.se

Stefan Olsson.jpg

Stefan Olsson 
Regionråd
Telefon: 073-995 72 00
E-post: stefan.olsson@regionuppsala.se

Patrik Armandt Ljungman
Stabschef
Telefon: 018-617 38 26
E-post: patrik.armandt.ljungman@regionuppsala.se

Edvin Alam
Politisk sekreterare
Telefon: 076-134 59 83
E-post: edvin.alam@regionuppsala.se

 

Centerpartiet

Johan Örjes.jpg

Johan Örjes 
Regionråd
Telefon: 070-611 52 51
E-post: johan.orjes@regionuppsala.se

Olle Romlin
Politisk sekreterare
Telefon: 018-611 60 24
E-post: olle.romlin@regionuppsala.se

 

Kristdemokraterna

Björn-Owe Björk.jpg

Björn-Owe Björk 
Regionråd, 1.e vice ordförande regionstyrelsen
Telefon: 072-217 32 78
E-post: bjorn-owe.bjork@regionuppsala.se

Synnöve Olander Adéll
Politisk sekreterare
Telefon: 073-097 21 68
E-post: synnove.olander.adell@regionuppsala.se

 

Liberalerna

Malin Sjöberg Högrell.jpg

Malin Sjöberg Högrell 
Regionråd
Telefon: 072-227 02 37
E-post: malin.sjoberg.hogrell@regionuppsala.se

Oscar Matti
Politisk sekreterare
Telefon: 076-125 74 67
E-post: oscar.matti@regionuppsala.se

 

Miljöpartiet

Malena Ranch.jpg

Malena Ranch 
Regionråd
Telefon: 076-495 03 11
E-post: malena.ranch@regionuppsala.se  

Charles Pylad
Politisk sekreterare
Telefon: 018-611 64 98
E-post: charles.pylad@regionuppsala.se

 

Socialdemokraterna

Vivianne Macdisi.jpg

Vivianne Macdisi 
Regionråd
Telefon: 018-611 60 20
E-post: vivianne.macdisi@regionuppsala.se

Helena Proos.jpg

Helena Proos 
Regionråd, 2:e vice ordförande regionstyrelsen
Telefon: 018-617 21 73
E-post: helena.proos@regionuppsala.se

Daniel Pettersson
Stabschef
Telefon: 018-611 60 09
E-post: daniel.pettersson@regionuppsala.se

Damian Riveira Linares
Socialdemokraterna
E-post: damian.riveira.linares@regionuppsala.se

 

Sverigedemokraterna

David Perez.jpg

David Perez 
Regionråd
E-post: david.perez@regionuppsala.se

Martin Wahlsten 
Politisk sekreterare
E-post: martin.wahlsten@sd.se

Linnea Bjuhr
Föräldraledig

 

Vänsterpartiet

Neil Ormerod.jpg

Neil Ormerod 
Regionråd
Telefon: 072-544 50 41
E-post: neil.ormerod@regionuppsala.se

Sverker Åslund
Politisk sekreterare
Telefon: 018-611 61 44
E-post: sverker.aslund@regionuppsala.se

 

Utan partipolitisk tillhörighet

Simon Alm.jpg

Simon Alm (-)
Regionråd
E-post: simon.alm@regionuppsala.se

Kontakt

Nämndkansliet

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00