Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige och kan liknas vid en regering. Styrelsen arbetar med att leda och samordna det löpande arbetet inom Region Uppsala, samt ha uppsikt över övriga styrelser och nämnder.

Regionstyrelsens 19 ledamöter arbetar med att leda och samordna det löpande arbetet inom Region Uppsala, samt ha uppsikt över övriga styrelser och nämnders verksamhet. Regionstyrelsen förbereder ärenden innan de tas upp och beslutas i regionfullmäktige. Dessutom genomför dem fullmäktiges beslut och ansvarar för de uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen.

Regionstyrelsens arbetsutskott förbereder ärenden som ska behandlas av regionstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar även i ärenden som styrelsen lämnat över till utskottet.

Kontakt

E-post: region.uppsala@regionuppsala.se 

Telefon: 018-611 60 41

Hitta på sidan