Regionstyrelsen

Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige och kan liknas vid en regering. Styrelsen arbetar med att leda och samordna det löpande arbetet inom Region Uppsala, samt ha uppsikt över övriga styrelser och nämnder.

Regionstyrelsens 19 ledamöter arbetar med att leda och samordna det löpande arbetet inom Region Uppsala, samt ha uppsikt över övriga styrelser och nämnders verksamhet. Regionstyrelsen förbereder ärenden innan de tas upp och beslutas i regionfullmäktige. Dessutom genomför dem fullmäktiges beslut och ansvarar för de uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen.

Regionstyrelsens arbetsutskott förbereder ärenden som ska behandlas av regionstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar även i ärenden som styrelsen lämnat över till utskottet.

Ledamöter i styrelsen och i arbetsutskottet.

Förtroendevalda hos oss (tromanpublik.se)

Du som är förtroendevald eller samverkar med oss kan besöka en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben

Kontakt

E-post: region.uppsala@regionuppsala.se 

Telefon: 018-611 60 41

Hitta på sidan