Information om vattenlösliga D-droppar

2024-04-15

ACO har informerat om att de har sålt sin produkt ACO D-vitaminvatten, det vill säga vattenlösliga D-droppar som är läkemedelsklassade, till Avia Pharma. Produkten D-vitamin Vatten Avia kommer enligt deras uppgift att vara tillgängligt från 31 maj 2024. Fram till dess rekommenderar vi att ni fortsätter att i första hand dela ut D-vitamindroppar i oljelösning och i enskilda fall vattenlösning som ni har på lager. Förhoppningsvis kommer den på så sätt att räcka tills den nya produkten är tillgänglig. Som vi nämnt i tidigare information om D- vitamindroppar ska barnhälsovården inte rekommendera eller tillhandahålla produkter som inte är läkemedelsklassade, till exempel livsmedelsklassade eller tillskottsklassade produkter eftersom de inte genomgår samma  kontroller om innehåll och kvalitet.

Ansvarig för nyheten

Steven Lucas

Barnhälsovårdsöverläkare

Hitta på sidan