Barnhälsovård

Vi ger stöd och utbildning till barnhälsovårdspersonal i regionen samt arbetar med metodutveckling och samverkan med andra parter för små barns hälsa.

Vi har i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra barnhälsovården i vår egna region. Det innebär att stödja medarbetare och chefer på barnavårdscentralen (BVC), konsulteras i psykosociala och medicinska frågor, genomföra utbildning, omvärdsbevaka, sprida information, leda, planera och genomföra projekt, samt att stödja implementering av nationella riktlinjer och kunskapsstöd. 

Vi är remissinstans för regionala och nationella riktlinjer som berör barnhälsovården. 

Vi följer också barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, att formulera uppdrag för vårdgivare, att följa upp hur barnhälsovården i området fungerar och kommunicera resultat. 
Samverkan och samarbete görs med interna och externa aktörer och myndigheter, lokalt, regionalt och nationellt.

Nyheter

Nyheter

Här hittar du alla nyheter från Barnhälsovården och vårt nyhetsbrev

Våra utbildningar

Här hittar du utbildningar från både barnhälsovården och andra externa aktörer

Kontakt

Hör av dig till oss om du har frågor, synpunkter eller förslag till förbättringar.

barnhalsovarden@akademiska.se

Assistent
Marie Blomberg, 018- 611 59 70

Barnhälsovårdsöverläkare
Steven Lucas, 018- 611 59 77
Dan Seligsohn, tf.

Logoped
Maria Törnhage, 018- 611 69 97

MHV-BHV Psykolog
Helena Edin, 018-611 78 04

Vårdutvecklare
Maria Engström, 018- 611 59 71
Sara Nielsen, 018- 611 59 73
Gordana Gjurovski, 018- 611 59 78