Barnhälsovård

Vi ger stöd och utbildning till barnhälsovårdspersonal i regionen samt arbetar med metodutveckling och samverkan med andra parter för små barns hälsa.

Kontakt

Centrala barnhälsovården i Region Uppsala

Barns vård och hälsa Islandsgatan 2 753 08 Uppsala