Barnhälsovård

Vi ger stöd och utbildning till barnhälsovårdspersonal i regionen samt arbetar med metodutveckling och samverkan med andra parter för små barns hälsa.

Checklista och penna.

Nyheter

Här hittar du alla nyheter från Barnhälsovården och vårt nyhetsbrev
Fyra händer som ligger över varandra.

Utbildningar inom barnhälsovård

Här hittar du utbildningar från både barnhälsovården och andra externa aktörer

Kontaktinformation

Hör av dig till oss om du har frågor, synpunkter eller förslag till förbättringar.
E-post: barnhalsovarden@akademiska.se

Marie Blomberg,assistent
Telefon: 018- 611 59 70

Sara Nielsen, vårdutvecklare
Telefon: 018- 611 59 73

Gordana Gjurovski, vårdutvecklare
Telefon: 018- 611 59 78

Maria Törnhage, logoped
Telefon: 018- 611 69 97

Laleh Nayeb, logoped
Telefon: 018-611 53 20

Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare
Telefon: 018- 611 59 77

Dan Seligsohn, barnhälsovårdsöverläkare

Maria Engström, vårdutvecklare
Telefon: 018- 611 59 71

Helena Edin, MHV-BHV psykolog
Telefon: 018-611 78 04

 

Vårt uppdrag