Kontaktformulär Folktandvård - Barnavårdscentral

2021-07-02
Möter ni barn med grav karies eller andra riskfaktorer? Då kan utökat samarbete med barnhälsovården behövas. Använd då kontaktformuläret i DocPlus.

Kontaktformulär FTV-BHV

Vid behov av utökat samarbete med barnhälsovården kan kontaktformuläret i DocPlus användas. Utökat samarbete med barnhälsovården kan behövas om barnet har grav karies eller andra riskfaktorer.

Kontaktformuläret har tagits fram i samarbete med barnhälsovården som har ett liknande dokument för att kunna kontakta Folktandvården vid behov. Kontaktformuläret hittar du här.

Barn som uteblir från tandvården bör betraktas som riskpatienter. Med stöd från barnhälsovården ser vi till att hjälpas åt för barnets bästa.

När kan jag använda kontaktformuläret?

Exempel på orsaker till samarbete:

  • Uteblivande från tandvård trots upprepade kallelser 
  • Ogynnsamma vanor vad gäller mat och dryck, t.ex. frekvent intag av söta produkter 
  • Söt dryck nattetid och söt dryck vid törst 
  • Avsaknad eller oregelbunden tandborstning med fluortandkrä
  • Infektionsbenägenhet/sjukdom/medicinering 
  • Äter flera gånger nattetid, speciellt om tandborstning inte fungerar
  • Instabila sociala förhållanden/frekventa uteblivanden eller återbud 
  • Övriga sociala faktorer (t.ex. sociokulturell bakgrund med bristande kunskap om munhälsa) 
  • Övriga riskfaktorer, t.ex. karies hos syskon, tandvårdsrädsla hos föräldrar 

Observera att kontaktformuläret inte ersätter orosanmälan till socialtjänsten. Läs mer om orosanmälan i rutinen Barn som far illa, FTV.

Uteblivande = karies?

I en studie från 1995 (Wendt et al) så visade det sig att barn som uteblev vid 1 års ålder hade mer än 4 gånger så mycket karies vid 3 år. Liknande studie visar att barn som uteblev vid 1 års ålder hade dubbelt så mycket karies vid 15 års ålder (Alm et al 2008)​.

 

Ansvarig för nyheten: Sara Nielsen