Webbutbildning i solråd för barn

2024-04-23

Regionala cancercentrum i samverkan har en webbutbildning i solråd för barn mellan 0-6 år.

Läs mer om utbildningen och delta i den här.

Webbutbildning i solråd för barn 0-6 år - RCC (cancercentrum.se)