Basutbildning i BHV

Startdatum 2024-02-12
Slutdatum 2024-02-16
Plats Islandsgatan 2
Anmäl dig

Välkommen på basutbildning hos barnhälsovården 12-16 februari. Anmäl dig senast 7 januari.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar bland annat utvecklingsbedömning vid olika nyckelåldrar, kommunikation, samspel, mat, sömn, amning, vaccinationer. Vi vill ge dig en bra grund för arbetet på BVC.

Målgrupp

Specialistutbildad sjuksköterska och
distriktsläkare/ST läkare på barnavårdscentralen.

Plats

Islandsgatan 2 (vid restaurang Wilmas). Bonniers lokaler, BV. Rum viking.

Deltagande

Du ska ha påbörjat ditt arbete på BVC. Utbildningen är obligatoriskt för alla nyanställda, med undantag för de som har gått nyligen liknande utbildning i Region Uppsala, till exempel en ST-utbildning.

Du förväntas medverka i alla delar. Det krävs 75% deltagande
för att få intyg. Vid missat tillfälle finns det möjlighet till komplettering vid nästa basutbildning.

Även du som har arbetat ett tag och behöver uppdatera dig är välkomna att gå enstaka dagar.

Studiematerial

Vi skickar studiematerial innan kursstart så att du kan förbereda dig. Det är en förutsättning för att kunna delta i grupparbete dag två och tre. Ta med en dator och mobil.

Kontakt

Anna Högberg

Distriktssköterska

Eva Gunnarsson

Samordnande sjuksköterska

Hitta på sidan