Kompetensdag våren 2024: Inspirationsdag BarnSäkert

Startdatum 2024-02-26
Slutdatum 2023-11-26
Tid 09:00 - 15:30
Plats Clarion hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23
Anmäl dig

Vårens kompetensdag kommer att ägnas åt metoden BarnSäkert. Två utbildningstillfällen, 26 och 27 februari. Välj det datum som passar dig bäst.

Program 

Förmiddag

“Att upptäcka och fånga upp barn och familjer i riskzon”.

Rebecca Svensson blev familjehemsplacerad första gången som treåring. Idag är hon socionom och uppskattad föreläsare som delar med sig av sina erfarenheter när det gäller BVC, skola och socialtjänst. Hon kommer även att prata om familje- och jourhemsplacering ur båda perspektiven, både som klienten och socialsekreteraren.  
 
Eftermiddag  
Anna Thurfjell-Klein berättar om Familjerådgivningens verksamhet. 
Paneldiskussioner om utmaningar och framgångsfaktorer med BarnSäkert. Journaldokumentation 
 
Sista anmälningsdag den 18 december.

 

Hitta på sidan