Utbildningsdag i gruppledarskap - lär dig leda en föräldragrupp

Startdatum 2024-01-30
Tid 00:00
Plats Clarion hotell
Anmäl dig

Välkommen på utbildningsdag i gruppledarskap. Sista anmälningsdag 27 november.

Bakgrund

Region Uppsala har fått stadsbidrag för att arbeta med föräldraskapsstöd.

Föräldragrupperna på BVC har minskat efter pandemin. Många sjuksköterskor saknar utbildning i gruppledarskap och känner sig osäkra inför att starta och leda föräldragrupper. Många har inte heller haft tid och möjlighet att fördjupa sig i det nya materialet för föräldragrupper som finns på Rikshandboken.

Ta del av stadsbidraget

Kom på någon av våra två utbildningsdagar i gruppledarskap.

Vårdcentralen ersätts för personalens deltagande eftersom detta är utöver de timmar som finns angivna i förfrågningsunderlaget. Dels får alla vårdcentraler som har skickat sin personal stimulansmedel på 15 000 kronor för att avsätta tid för personalen att arbeta med materialet och planera för att komma igång med en föräldragrupp.

Vårdcentraler i egen regi får tillgång till medlen genom intern omföring av medlen med hjälp av ekonomidirektören på NVH.

Privata vårdcentraler

Vårdcentraler i privat regi fakturerar C-BHV. Fakturan måste komma före den 31/12.

Akademiska Barnsjukhuset
FE 77 Box 6363 AS1422801 – Stadsbidrag föräldrastöd 8 timmar per personal som deltar på utbildningsdagen + 15 000 för arbete med att komma igång med föräldragrupp

Hitta på sidan